Inloggen leden

Overlegstukken

 

 

13 februari 2020:

Download alle bestanden overleg CRO luchthaven Eelde 13 februari 2020 (gewijzigd agendapunt 9)

12 december 2019:

Download alle bestanden overleg CRO luchthaven Eelde 12 december 2019

4 juli 2019:

Download deel 1 bestanden overleg CRO luchthaven Eelde 4 juli 2019

Download deel 2 bestanden overleg CRO luchthaven Eelde 4 juli 2019

14 februari 2019:

Download alle bestanden overleg CRO luchthaven Eelde 14 februari 2019

17 december 2018:

Download alle bestanden overleg CRO luchthaven Eelde 17 december 2018

13 september 2018:

Download alle bestanden overleg 13 september 2018 

15 februari 2018:

Download alle bestanden overleg CRO luchthaven Eelde 15 februari 2018

23 november 2017:

Download alle bestanden overleg CRO luchthaven Eelde 23 november 2017

14 september 2017:

Download alle bestanden overleg CRO luchthaven Eelde 14 september 2017

18 mei 2017:

Download alle bestanden overleg CRO luchthaven Eelde 18 mei 2017

9 maart 2017:

Download alle bestanden overleg CRO luchthaven Eelde 9 maart 2017


15 september 2016:

Download alle bestanden overleg CRO luchthaven Eelde 15 september 2016


19 mei 2016:

Download alle bestanden overleg CRO luchthaven Eelde 19 mei 2016


18 februari 2016:

Download alle bestanden overleg CRO luchthaven Eelde 18 februari 2016
 

17 september 2015:

Download alle bestanden overleg CRO luchthaven Eelde 17 september 2015
 

18 juni 2015:

Download alle bestanden overleg CRO luchthaven Eelde 18 juni 2015
 

19 februari 2015:

Download alle bestanden overleg CRO luchthaven Eelde 19 februari 2015
 

10 november 2014:

Download alle bestanden overleg CRO luchthaven Eelde 10 november 2014
 

3 september 2014:

Download alle bestanden overleg CRO luchthaven Eelde 3 september 2014 

19 mei 2014:

Het openbare overleg van de CRO luchthaven Eelde d.d. 19 mei 2014 gaat niet door.

17 februari 2014:

Download alle bestanden

Uitnodiging leden overleg CRO luchthaven Eelde 17 februari 2014
Agenda overleg CRO luchthaven Eelde 17 februari 2014
Agendapunt 4 Concept verslag inclusief actielijst overleg 17 december 2013
Agendapunt 5 Ingekomen en uitgaande stukken

Agendapunt 5a Brief + beschikking subsidieverlening inzake CRO Luchthaven Eelde 2014
Agendapunt 5b Concept jaarrekening 2013 SOCROLE
Agendapunt 5d Brief aan Van der Werf
Agendapunt 6 Concept jaarrekening 2013 SOCROLE (oplegnotitie)
Agendapunt 7 Concept jaarverslag 2013 CRO luchthaven Eelde
Agendapunt 8 Ontwerp offerte meldingenafhandeling (oplegnotitie)
Agendapunt 10 Overzicht deelname overleggen

17 december 2013:

Download alle bestanden

Uitnodiging leden overleg CRO luchthaven Eelde 17 december 2013
Agenda overleg CRO luchthaven Eelde 17 december 2013
Agendapunt 4 Verslag inclusief actielijst overleg CRO luchthaven Eelde 17 september 2013
Agendapunt 5 ingekomen en uitgaande stukken 17 december 2013
Agendapunt 5a Schrijven de heer Eikelboom BvD
Agendapunt 5b Schrijven de heer Van der Lugt
Agendapunt 5c Persbericht UMCG
Agendapunt 5d Brief + beschikking subsidievaststelling inzake CRO luchthaven Eelde 2012
Agendapunt 5e Strategisch plan GAE
Agendapunt 5f Vragen over traumaheli GAE
Agendapunt 5g Brief aan de heer Van der Lugt
Agendapunt 5h Brief aan BVD
Agendapunt 5i Brief aan ministerie van IenM klachtenbehandeling
Agendapunt 5j Brief aan provincie Drenthe klachtenbehandeling
Agendapunt 5k Brief aan provincie Groningen klachtenbehandeling
Agendapunt 5l Brief aan Inspectie klachtenbehandeling
Agendapunt 5m Brief aan GAE klachtenbehandeling
Agendapunt 5n Aanvraag subsidie 2014 brief en begroting
Agendapunt 6 Kennismaking kandidaten vertegenwoordiging omwonenden en benoeming
Agendapunt 7 Deelname overleggen bijeenkomsten

 
 
 
 
 
©2020 Commissie regionaal overleg luchthaven Eelde