Inloggen leden

Stichting (SOCROLE)

Aangezien de CRO luchthaven Eelde geen zelfstandig rechtspersoon is, is de Stichting Ondersteuning Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Eelde opgericht (SOCROLE). 

De stichting heeft ten doel:

het ondersteunen van de CRO luchthaven Eelde - zoals deze is ingesteld in artikel 2 van de 
 Regeling van de Staatssecretaris van lnfrastructuur en Milieu van veertien augustus tweeduizend twaalf, nummer IENM/BSK-20121145416 - bij haar in gemelde Regeling opgedragen taken en verplichtingen;
-het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 
 verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Het bestuur van de stichting bestaat uit de voorzitter en secretaris van de CRO luchthaven Eelde, aangevuld met een penningmeester.

 
 
 
 
 
©2024 Commissie regionaal overleg luchthaven Eelde