Inloggen leden

Documenten

 

Jaarplannen:

Jaarplan CRO luchthaven Eelde 2024
Jaarplan CRO luchthaven Eelde 2023
Jaarplan CRO luchthaven Eelde 2022
Jaarplan CRO luchthaven Eelde 2021

Jaarverslagen:

Jaarverslag CRO luchthaven Eelde 2022
Jaarverslag CRO luchthaven Eelde 2021
Jaarverslag CRO luchthaven Eelde 2020

Disclaimer en privacyverklaring:

Geen garantie 
Hoewel deze website, www.croeelde.nl, te goeder trouw is gemaakt door de Stichting Ondersteuning Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Eelde (SOCROLE) biedt deze website geen garantie (expliciet noch impliciet) voor de volledigheid en juistheid van de informatie die zij bevat. Aan de informatie op deze site kunt u geen rechten ontlenen.

Geen aansprakelijkheid
Door het openen van deze website stemt u ermee in dat de SOCROLE geen aansprakelijkheid treft voor enige directe of indirecte schade voortvloeiend uit het gebruik van de informatie en het materiaal dat deze website bevat, onverminderd uw wettelijke rechten terzake.

Intellectueel eigendomsrecht
De intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht, op het materiaal dat deze website bevat komt toe aan en blijft berusten bij de SOCROLE of derden. Uw toegang hiertoe houdt geen licentie in om deze informatie te verveelvoudigen en/of te verspreiden, en dergelijke handelingen zijn niet toegestaan zonder de voorafgaande toestemming van de SOCROLE of van derde.

Privacy
De SOCROLE hecht veel waarde aan het beginsel dat u als gebruiker zo veel mogelijk controle heeft over uw privacy.  De wettelijke voorschriften zoals vastgelegd in de Algemene verordening gegegvensbescherming (AVG), worden door de SOCROLE nageleefd. Klik hier voor de privacyverklaring.

Links naar andere websites
Op www.croeelde.nl staan links naar websites van derden. U dient zich ervan bewust te zijn dat de SOCROLE geen zeggenschap heeft over deze sites en niet verantwoordelijk is voor de inhoud en het privacybeleid van deze andere sites en bronnen. Wij raden u ten sterkste aan de betreffende privacybepalingen van andere sites en/of bronnen altijd goed te lezen voordat u uw persoonsgegevens verstrekt.

 
 
 
 
 
©2024 Commissie regionaal overleg luchthaven Eelde