Inloggen leden

Documenten

 

Jaarplannen:

Jaarplan CRO luchthaven Eelde 2020
Jaarplan CRO luchthaven Eelde 2019
Jaarplan CRO luchthaven Eelde 2018
Jaarplan CRO luchthaven Eelde 2017
Jaarplan CRO luchthaven Eelde 2016
Jaarplan CRO luchthaven Eelde 2015
Jaarplan CRO luchthaven Eelde 2014
Jaarplan CRO luchthaven Eelde 2013

Jaarverslagen:

Jaarverslag CRO luchthaven Eelde 2019
Jaarverslag CRO luchthaven Eelde 2018
Jaarverslag CRO luchthaven Eelde 2017
Jaarverslag CRO luchthaven Eelde 2016
Jaarverslag CRO luchthaven Eelde 2015
Jaarverslag CRO luchthaven Eelde 2014
Jaarverslag CRO luchthaven Eelde 2013
Jaarverslag CRO luchthaven Eelde 2012 

Jaarrekening:

Jaarrekening SOCROLE 2019
Jaarrekening SOCROLE 2018
Jaarrekening SOCROLE 2017
Jaarrekening SOCROLE 2016
Jaarrekening SOCROLE 2015
Jaarrekening SOCROLE 2014
Jaarrekening SOCROLE 2013

Disclaimer en privacyverklaring:

Geen garantie 
Hoewel deze website, www.croeelde.nl, te goeder trouw is gemaakt door de Stichting Ondersteuning Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Eelde (SOCROLE) biedt deze website geen garantie (expliciet noch impliciet) voor de volledigheid en juistheid van de informatie die zij bevat. Aan de informatie op deze site kunt u geen rechten ontlenen.

Geen aansprakelijkheid
Door het openen van deze website stemt u ermee in dat de SOCROLE geen aansprakelijkheid treft voor enige directe of indirecte schade voortvloeiend uit het gebruik van de informatie en het materiaal dat deze website bevat, onverminderd uw wettelijke rechten terzake.

Intellectueel eigendomsrecht
De intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht, op het materiaal dat deze website bevat komt toe aan en blijft berusten bij de SOCROLE of derden. Uw toegang hiertoe houdt geen licentie in om deze informatie te verveelvoudigen en/of te verspreiden, en dergelijke handelingen zijn niet toegestaan zonder de voorafgaande toestemming van de SOCROLE of van derde.

Privacy
De SOCROLE hecht veel waarde aan het beginsel dat u als gebruiker zo veel mogelijk controle heeft over uw privacy.  De wettelijke voorschriften zoals vastgelegd in de Algemene verordening gegegvensbescherming (AVG), worden door de SOCROLE nageleefd. Klik hier voor de privacyverklaring.

Links naar andere websites
Op www.croeelde.nl staan links naar websites van derden. U dient zich ervan bewust te zijn dat de SOCROLE geen zeggenschap heeft over deze sites en niet verantwoordelijk is voor de inhoud en het privacybeleid van deze andere sites en bronnen. Wij raden u ten sterkste aan de betreffende privacybepalingen van andere sites en/of bronnen altijd goed te lezen voordat u uw persoonsgegevens verstrekt.

 
 
 
 
 
©2022 Commissie regionaal overleg luchthaven Eelde