Inloggen leden

Wet- en regelgeving

Op 22 augustus 2012 is de Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, houdende instelling van en vaststelling van nadere regels omtrent de taak, samenstelling en werkwijze van de Commissies regionaal overleg bij burgerluchthavens van nationale betekenis (Regeling commissies regionaal overleg burgerluchthavens van nationale betekenis), in werking getreden. De regeling verwijst naar artikel 8.75 en artikel 8.59 van de Wet luchtvaart.

Het instellen van een Commissie regionaal overleg is aan de orde op het moment dat het nieuwe stelsel van de wet van toepassing is op een luchthaven. De instelling van de Commissie regionale overleg luchthaven Eelde vond plaats met de inwerkingtreding van regeling (d.d. 22 augustus 2012), omdat de omzettingsregeling voor de luchthaven Eelde reeds in werking is getreden. De omzettingsregeling is op 1 augustus 2012 in werking getreden.

 
 
 
 
 
©2024 Commissie regionaal overleg luchthaven Eelde