Inloggen leden

Openbare overleggen

De basis van de CRO luchthaven Eelde is het bieden van een structureel platform voor overleg en ontmoeting tussen de leden. De commissie wordt voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter, benoemd door de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. Een overleg van de CRO luchthaven Eelde is openbaar, tenzij de commissie anders bepaalt. De CRO luchthaven Eelde houdt gemiddeld vier keer per jaar een overleg.

Het overleg biedt een platform voor de leden om zaken te bespreken. Daarnaast vindt in het overleg de besluitvorming plaats over reguliere zaken die te maken hebben met de organisatie van de CRO luchthaven Eelde zoals het jaarplan, het jaarverslag en de begroting. 

 
 
 
 
 
©2023 Commissie regionaal overleg luchthaven Eelde