Inloggen leden

Doel en taken

De CRO luchthaven Eelde heeft tot taak om door overleg tussen de leden van de commissie een gebruik van de luchthaven te bevorderen dat zoveel mogelijk recht doet aan de belangen van die leden.

De CRO luchthaven Eelde fungeert als structureel platform voor overleg tussen de exploitant van de luchthaven, de luchtvaartsector en de omgeving. Een breed scala aan onderwerpen kan worden besproken. Door middel van overleg, bevorderen van het maken van afspraken en het afwegen van belangen op regionaal niveau kan daarbij worden gezocht naar een optimaal gebruik van de luchthaven. Het gaat daarbij om het afstemmen van alle (regionale) belangen en niet alleen om milieubelangen.

 
 
 
 
 
©2024 Commissie regionaal overleg luchthaven Eelde