Inloggen leden

Voorzitter en secretaris


Voorzitter

De heer W.P.M. Urlings is in juli 2012 door de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (huidige Infrastructuur en Waterstaat) benoemd tot voorzitter van de CRO luchthaven Eelde. Herbenoeming in september 2016 voor een periode van vier jaren.

Secretaris

Het secretariaat van de CRO luchthaven Eelde ondersteunt de leden van de commissie en het overleg. Het verricht secretariële werkzaamheden en onderneemt initiatieven binnen het kader van de door de wetgever aangegeven taakstelling. Het bereidt de besluitvorming voor en bewaakt de voortgang van de afspraken uit het overleg van de CRO luchthaven Eelde.

Mevrouw A. Leeuwenkuijl is secretaris van de CRO luchthaven Eelde.

 
 
 
 
 
©2019 Commissie regionaal overleg luchthaven Eelde