Inloggen leden

Voorzitter en secretaris


Voorzitter

Mieke Damsma is in september 2020 door de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat benoemd tot voorzitter van de CRO luchthaven Eelde voor een periode van vier jaren.

Secretaris

Het secretariaat van de CRO luchthaven Eelde ondersteunt de leden van de commissie en het overleg. Het verricht secretariële werkzaamheden en onderneemt initiatieven binnen het kader van de door de wetgever aangegeven taakstelling. Het bereidt de besluitvorming voor en bewaakt de voortgang van de afspraken uit het overleg van de CRO luchthaven Eelde.

Agnetha Toxopeus is secretaris van de CRO luchthaven Eelde.

 
 
 
 
 
©2023 Commissie regionaal overleg luchthaven Eelde